Om DSvU

Dansk Svæveflyver Union (DSvU) er den overordnede organisation for danske svæveflyveklubber. Der er i alt 30 klubber tilknyttet, som ialt har ca. 2.000 medlemmer.

DSvU arbejder for at give gode rammer og vilkår for svæveflyvningen i Danmark, og det sker bl.a. ved at samarbejde med offentlige myndigheder, da Lov om luftfart danner grundlaget for svæveflyvningen i Danmark.

DSvU arbejder også for at fremme svæveflyvningen ved at afholde nationale og internationale konkurrencer på det nationale Svæveflyvecenter Arnborg. DSvU støtter medlemsklubberne ved afholdelse af instruktørkurser, materielkontrollantkurser, talentkurser, træningslejre samt andre tilsvarende aktiviteter.

Driften af Svæveflyvecenter Arnborg hører også ind under DSvU.

DSvU arbejder målrettet med elite-, talent- og breddeudvikling. Og DSvU har altid fokus på sikkerheden.

DSvU er organiseret i Dansk Idrætsforbund samt medlem af Kongelig Dansk Aeroklub. Derudover er DSvU også medlem af forskellige internationale svæveflyve sammenslutninger.

DSvUs øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af repræsentanter fra alle medlemsklubber. De mødes én gang årligt og vælger den daglige ledelse mellem repræsentanskabsmøderne. Denne ledelse kaldes Hovedbestyrelsen og består af 5 medlemmer.

Kontakt:

Dansk Svæveflyver Union
Fasterholtvej 10
DK-7400 Herning

Tlf.:+45 97 14 91 55

E-mail: dsvu@dsvu.net