Hovedbestyrelsen

DSvUs hovedbestyrelse vælges på repræsentantskabsmødet. Formanden vælges direkte for en 1-årig periode og de øvrige fire medlemmer vælges for en 2-årig periode, hvor 2 er på valg i lige år og 2 er på valg i ulige år. Der vælges også 2 suppleanter. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv.

Hovedbestyrelsen leder DSvU mellem repræsentantskabsmøderne. Hovedbestyrelsen afholder møder ca. hver anden måned.

 

Hovedbestyrelsen 2016-17:

Formand
Peter Eriksen
Send mail

Kasserer
Ole Gellert Andersen
Send Mail

Jørgen Legind-Hansen

Uddannelse og FLYSIK
Jørgen Legind-Hansen
Send mail

Konkurrence
Mads Leth
Send mail

 

Bredde, Udvikling, PR og Miljø
Bent Karlsson
Send mail