Danish Air Cadet - programmet

Der vil for hver Danish Air Cadet skulle udarbejdes en plan for udvikling og aktivitetsniveau. Planen udformes for det samlede forventede forløb med delmål, der opfølges mindst en gang årligt. Forventningen er at man opnår følgende som deltager i DAC:Der vil for hver Danish Air Cadet skulle udarbejdes en plan for udvikling og aktivitetsniveau. Planen udformes for det samlede forventede forløb med delmål, der opfølges mindst en gang årligt. Forventningen er at man opnår følgende som deltager i DAC:

Efter ½ år at være på klubbens vagthold og have deltaget på Danish Air Cadet introkursus. 
At være solo og have bestået teori efter 1. år.• Opnået svæveflyvercertifikat efter 1½ år.
Have opnået et eller flere svæveflyve diplomer senest ét år efter svæveflyvercertifikat.
Deltage i svæveflyvedligeholdelse inkl. administrativt arbejde.
Strækflyvning 
Omskoling til andre flytyper

Deltagelse som Danish Air Cadet går på tværs af klubforhold og ligger centralt i Dansk Svæveflyver Union, hvor opgaven er placeret ved unionens talenttræner. I klubberne vil det normalt være klubcoachen, der varetager Danish Air Cadet opgaven og kontakten.