Danish Air Cadet aktiviteter

Vinterhalvår (NOV-MAR):
• Flyveteori
Orientering og besøg ved Flyvevåbnets enheder:
      • Flyverkommandoeno Fighter Wing Skrydstrup
      • Helicopter Wing Karup
      • Air Transport Wing Aalborg
      • Air Control Wing

Vedligeholdelse af fly og materiel
Simulatorflyvning
Evt. ture til steder, hvor der flyves mens det er vinter i DK fx Vågå

Sommerhalvår (MAR-OKT)
Flyvning.
Skoling.
Diplomflyvning.
Deltagelse i Danish Air Show og tilsvarende FLV-arrangementer.
Deltagelse i lejre og kurser.
Omskoling.
Strækflyvning.
Udvikling ved fx at være hjælper for konkurrencepilot.