Svæveflyvning er også en social sport

Svæveflyvepiloter sidder ofte alene eller sammen med én anden i sit fly i flere timer. Men det betyder ikke at svæveflyvning er en ensom sport. Tværtimod. For at få flyene i luften kræves et team af klubkammerater på jorden. Ofte holder man en "3. halvleg" efter flyvningen sammen med de der har fløjet eller hjulpet til på jorden.

Alle hjælpes ad med opgaverne på jorden samt de nødvendige vedligeholdelsesopgaver af flyparken, klubhus og flyvepladsen.

Ind imellem hygger svæveflyvepiloter sig sammen med familie og venner i klubben ved f.eks. en lang række spændende vinterarrangementer. Og om sommeren er grillaftner mere reglen end undtagelsen.

Alt arbejde i en svæveflyveklub foregår på frivillig basis og er dermed med til at holde omkostningerne nede og gøre svæveflyvning til en økonomisk overkommelig sport. Instruktørerne, spilførerne og alle andre udfører arbejdet frivilligt og gratis. Alle hjælper alle.

solo2
En soloflyvning samler alle svæveflyvekammeraterne til lykønskning af den dygtige pilot (skjult tv. bag alle blomsterne). Foto: Ulrik Friis

Fakta: Energikilder

Svæveflyvepiloter bruger tre slags opadgående luftstrømme:

Termik: Solens opvarmning af jorden udløser søjler af opadgående luftstrømme. Kaldes også termikbobler. Termik er den naturkraft som svæveflyvepiloter udnytter ved at cirkle indeni den opadgående luftsøjle.

Skræntvind: Når vinden blæser ind mod en skrænt, klint, bakkekam eller bjergvæg tvinges luften til vejrs, hvor svæveflyvepiloten kan udnytte dette ved at flyve langs med skrænten.

Bølger: I bjergegne kan dette vejrfænomen opstå, som principielt er det samme som skræntvind. Men bølger dannes ved at luftmassen, efter at have været tvunget til vejrs og derefter ned igen af flere bjergkæder, laver en bølgebevægelse, som kan gå meget højt op i atmosfæren. Det er ikke ualmindeligt at bølgen når op i 10 km's højde, som er den højde trafikfly færdes i. Svæveflyvepiloten udnytter bølgen ved at flyve på langs af bølgens forside, hvor det stiger hele tiden.

Bølger kan også i meget sjældne tilfælde opstå over Danmark.