Ophold på Svæveflyvecenter Arnborg

Campingplads

Der er tilknyttet en campingplads til svæveflyvecenteret. Faciliteterne er glimrende, hvor toilet- og badefaciliteter findes i en central bygning.

Der kan ikke forudreserveres pladser på centerets campingområde.

Kommer du udenfor centerets åbningstid, kan du stille dit telt eller din campingvogn op på campingpladsen ved toiletbygningen. Brandregulativets krav om mindst 3 m. afstand mellem boenhederne skal ubetinget overholdes.

Hytter

Til udlejning til medlemmer råder centeret over 5 hytter, 3 med 2 sovepladser og 2 med 4 sovepladser. Disse hytter er til udlejning til medlemmer af klubber tilknyttet Dansk Svæveflyver Union, og kan forudbestilles.

Hvis du forventer at ankomme udenfor centerets åbningstid, er det vigtigt at få aftalt forhold omkring nøgleudlevering o.l. Medbring selv sengetøj eller sovepose.

Private hytter

På centerets område findes ca. 80 grunde i varierende størrelser, som kan lejes af medlemmer af DSvU til brug for opførelse af overnatningshytter. Bebyggelsen er godkendt som en del af "Lokalplan for Svæveflyvecenter Arnborg" og hytterne må benyttes til sommerbeboelse i perioden 1.april til 1. oktober.


Svæveflyvecenter Arnborg set fra oven. Foto: Filip Bojanowski

Instruktionsvideoer