Deltagelse i Danish Air Cadet programmet

Der er krav om, at du er mellem 13 og 23 år og medlem af en dansk svæveflyveklub og derved af Dansk Svæveflyver Union

Forventninger til Danish Air Cadetter

Forventningen er, at man som Danish Air Cadet deltager i mindst 2 af 3 DAC-arrangementer årlig ligesom der også er forventning om deltagelse i aktiviteter i egen klub. Ligeledes forventes det, at man i skolingsperioden er på flyvepladsen mindst én gang om ugen/ 4 gange pr. måned i flyvesæsonen.Forventningerne kan efter forudgående aftale justeres i fx eksamens- og skoleperioder.

En Danish Air Cadet følges både lokalt og centralt i udviklingen og engagement, og vil blive støttet i udviklingen mod at kunne blive pilot i Flyvevåbnet.

En Danish Air Cadet vurderes på flere parametre:

Socialt, er en god og solid kammerat.
Leder, tager teten ved behov og deler sin viden.
Fornuft, tager ansvar både for sig selv og andre.
Initiativ, iværksætter og løser opgaver både til eget og fælles bedste.
Kommunikation, formulerer sig tydeligt i skrift og tale.
Aktiv, dvs. deltager i et forud fastsat antal aktiviteter både lokalt i klubben, sammen med DAC samt til FLV-arrangementer, hvor DSvU er inviteret.

Udover at være svæveflyver med fokus på en karriere som pilot i Flyvevåbnet er det også vigtigt, at man som Danish Air Cadet udvikler sine evner, ikke alene som pilot, men også som menneske